A doua teoremă Kirchhoff sau legea tensiunilor

A doua teoremă Kirchhoff arată că suma tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de circuit (tensiunea surselor - Ek) este egală cu suma căderilor de tensiune de pe ochiul respectiv (Uk):

Pentru exemplul de circuit de mai jos se poate scrie