Legea lui Ohm

Legea lui Ohm reprezintă o lege fundamentală în electronică. Legea lui Ohm, exemplificată pe circuitul din fig. 1.1, se poate aplica unei singure componente

U = I x R

sau întregului circuit

E = I x r + I x R

Dacă se cunoaste valoarea curentului care curge prin orice latură de circuit, căderea de tensiune pe această latură se obtine prin multiplicarea curentului cu rezistenta laturii analizate .

legea lui OHM

Legea lui Ohm aplicată unei componente si întregului circuit