Teorema lui Thévenin

Teorema lui Thévenin se utilizează când sursa de semnal este de tensiune. Dacă sursa de semnal este de curent se utilizează teorema lui Norton (mai rar întâlnită în practică).
Metoda constă în înlocuirea unei părti din circuit (circuitul liniar si activ conectat la bornele X-Y si alcătuit din sursa E si rezistoarele R1 si R2) cu un circuit serie simplu format dintr-o sursă echivalentă Eth si o rezistență echivalentă Rth .

Sursa echivalentă, Eth se determină pentru circuitul liniar si activ lucrând în gol (fără să fie conectate rezistentele R3 si R4 la bornele X, Y). Se aplică regula divizorului de tensiune, Eth reprezentând căderea de tensiune pe R2:

Rezistenta echivalentă Rth se determină pasivizând surse E (se înlocuieste cu scurt circuit) si se calculează rezistenta văzută de la bornele X-Y, spre stânga, fără R3 si R4. Prin pasivizarea sursei E, rezistoarele R1 si R2 apar legate în paralel:

Tensiunea de iesire se poate acum determina usor, aplicând regula divizorului de tensiune

La fel de bine se poate determina curentul care curege prin latura conectată la bornele X-Y.